Grupa LEW S.A. Krajową Instytucją Płatniczą!

Grupa LEW SA uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej. Decyzja KNF, podjęta jednomyślnie podczas posiedzenia 23 kwietnia 2013 r., oznacza, że Grupa może rozszerzyć swoją działalność i zaoferować dodatkowe usługi. Zezwolenie KNF potwierdza spełnienie przez spółkę najwyższych standardów bezpieczeństwa i stabilności finansowej. Dzięki licencji krajowej instytucji płatniczej, Grupa…