Raport „Calibrating risk oversight”

Raport „Calibrating risk oversight” We wrześniu 2015 r. firma KPMG, lider na rynku usług audytorsko-doradczych opublikowała insight „Calibrating risk oversight” w którym porusza zagadnienie zarządzania i skalowania ryzyka w przedsiębiorstwach, szczególnie w kontekście strategii. Do stworzenia publikacji zostali zaproszeni Prezesi oraz Członkowie Rad Nadzorczych kilku wybranych firm z całego świata, w tym Artur Gabor – …