Udział w V edycji Smart City Forum

W dniach 8-9 marca 2017 roku w Hotelu Westin w Warszawie odbyła się V edycja Smart City Forum. Grupa LEW S.A. była Partnerem Strategicznym tego wydarzenia. Forum jest platformą dialogu i współpracy biznesu z administracją centralną i lokalną, która pozwala na świadomą dyskusję oraz efektywną wymianę opinii i doświadczeń w zakresie inteligentnych miast. Daje również…