spl

Samorządowy Program Lojalnościowy jest kompleksowym systemem dla Samorządów: poprawiającym komunikację z mieszkańcami,
wspierającym działania samorządu, wprowadzającym udogodnienia dla mieszkańców i zwiększającym wzrost gospodarczy w regionie.
Pierwszym samorządem, który wdrożył Samorządowy Program Lojalnościowy działający w oparciu o Kartę Mieszkańca był Urząd Miasta Częstochowy.