Grupa LEW dostosowała swój system rozliczeń i raportowania do naszych potrzeb, a także udziela nam wsparcia marketingowego (…) Możemy rekomendować Grupę LEW jako wiarygodnego i profesjonalnego partnera.

Tomasz Wienke
Ahold Polska Sp. z o.o.