Kontakt

Grupa LEW S.A.

Zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy
pod numerem KRS: 0000425958 posiadająca Kapitał Zakładowy 1.431.000 PLN, w całości opłacony.

NIP: 949-17-61-930
REGON: 151585360

ul. Brzeźnicka 46b
42-215 Częstochowa

 

Tel. 34 390 55 55 (BOK)

Tel. 34 366 52 02 (Biuro Zarządu)
Fax: 34 325 62 24
E-mail: biuro@lew.com.pl – biuro Zarządu

E-mail: bok@lew.com.pl – obsługa Klienta
 

W przypadku niedostępności Centrali z powodów technicznych,

prosimy o kontakt pod następujące numery telefonów:

Pomoc techniczna – 666-385-237, 574-277-282

Dział Operacyjny – 723-977-902