Kontakt

Grupa LEW S.A.

Zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy
pod numerem KRS: 0000425958 posiadająca Kapitał Zakładowy 1.431.000 PLN, w całości opłacony.

NIP: 949-17-61-930
REGON: 151585360

ul. Brzeźnicka 46b
42-215 Częstochowa

Biuro Obsługi Klienta
tel. 34 390 55 55
e-mail: bok@lew.com.pl

Biuro Zarządu
tel. 34 366 52 02
fax: 34 325 62 24
e-mail: biuro@lew.com.pl

W przypadku niedostępności Centrali z powodów technicznych, prosimy o kontakt pod następujące numery telefonów:

Dział Operacyjny – 723 977 902
Dział Windykacji – 510 148 359
Pomoc Techniczna – 666 385 237, 510 148 458