Informacje o projekcie realizowanym przez GRUPA "LEW" S.A. w ramach POIG 8.2.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Firma GRUPA „LEW” SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt ” Wdrożenie systemu klasy B2B w celu automatyzacji obsługi Partnerów biznesowych oraz wprowadzenia nowych usług w formule SaaS”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Kategoria projektu: „Zintegrowany system informatyczny”

Inwestycja polega na stworzeniu i wdrożeniu nowoczesnego systemu B2B według autorskiej koncepcji Wnioskodawcy, służącego do integracji i automatyzacji procesów biznesowych zachodzących pomiędzy Grupa LEW a Partnerami biznesowymi w obszarze sprzedaży. W ramach systemu B2B zostaną wdrożone nowe rozwiązania mające na celu sprzedaż doładowań online i offline w modelu SaaS poprzez:

  • Aplikacje mobilna na urządzenia przenośne z systemem Android, IOS, Windows Mobile
  • System kasowy z wykorzystaniem specjalnej biblioteki do doładowań, dzięki której Partner będzie mógł zintegrować swój system kasowy z systemem Grupy LEW
  • Boks sprzedażowy możliwy do zamieszczenia w dowolnym miejscu w serwisie internetowym partnera umożliwiający sprzedaż doładowań przez serwis internetowy partnera
  • Bezpośrednią integrację systemu sprzedażowego partnera z systemem sprzedażowym Grupy LEW za pośrednictwem specjalnego interfejsu API

Następujące aspekty inwestycji wpisują sie w kryteria merytoryczne fakultatywne:

  • projekt dotyczy współpracy o zasięgu ponadregionalnym
    – w ramach inwestycji wdrożone zostaną technologie elektronicznej wymiany danych w ponad 50% automatyzowanych procesów oraz wyeliminowany zostanie papierowy obieg dokumentów w nie mniej niż 50% określonych procesów biznesowych
  • w ramach projektu nastąpi wdrożenie rozwiązań Green IT poprzez zakup środków trwałych optymalizujących efektywność energetyczną systemu B2B
  • projekt przewiduje wdrożenie 4 usług w formule Software-as-a-Service
  • projekt wykazuje wysoka efektywność ekonomiczna

Zasięg projektu: cała Polska
Rynek docelowy: Polska
Tytuł Projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B w celu automatyzacji obsługi Partnerów biznesowych oraz wprowadzenia nowych usług w formule SaaS

Wartość dofinansowania: 358851,43 zł.