Jako pierwsza w Polsce instytucja niebankowa rozpoczęliśmy projekt wydawnictwa kart, które są elementem integrujący ekosystem płatniczy budowany przez spółkę.

Karta kredytowa

Karta kredytowa Grupy LEW S.A., dzięki odnawialnemu limitowi kredytowemu daje użytkownikowi pełną swobodę finansową, a dostęp do rachunku online zapewnia kontrolę nad wydatkami. Okres spłaty obejmuje okres zadłużenia i grace period czyli czas okres, w którym z karty kredytowej można pożyczyć pieniądze bez konieczności regulowania odsetek.

Kredytowa karta pożyczkowa

Kredytowa karta pożyczkowa Grupy LEW S.A. to wygodne narzędzie do zarządzania swoją pożyczką umożliwiające dysponowanie środkami już w chwili wydania karty (dostępnej w DPF lub karty wirtulanej podpiętej do mPay Wallet).

Karta przedpłacona

Karta przedpłacona Grupy LEW S.A. ułatwiają bieżące prowadzenie działalności gospodarczej, rozliczenia pracowników czy wynagradzanie partnerów biznesowych. Dzięki powiązaniu karty z rachunkiem miniBill Użytkownik ma pełną kontrolę nad wydatkami. Karty są wydawane błyskawiczne, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa