Zarząd

Andrzej Basiak

President of the Management Board

Janusz Sobczyk

Member of the Board

Historia Firmy

Andrzej Basiak zakłada przedsiębiorstwo LEW.

Przedsiębiorstwo Lew rozpoczyna działalność jako oficjalny agent PTC Sp. z o.o. – operatora sieci telefonii komórkowej ERA, zdobywając w krótkim czasie pozycję czołowego agenta tej sieci.

Zostaje utworzona Spółka pod nazwą Grupa LEW Sp. z o.o., która z czasem przejmuje Umowę Agencyjną z PTC i prowadzi sieć sprzedaży LEW. Sieć ta w latach 2000 i 2001 zajmuje 3- cie miejsce w rankingu agentów PTC, osiągając najwyższą sprzedaż produktów i usług w przeliczeniu na jeden punkt sprzedaży. Kluczem do osiągania ponadprzeciętnych wyników sprzedażowych są m.in. udane akcje promocyjne przeprowadzane wśród klientów oraz perfekcyjnie działający Zespół.

Spółka tworzy sieć 30 autoryzowanych punktów sprzedaży sieci ERA, głównie na terenie Polski południowej i centralnej. Działając jako agent PTC Spółka zdobywa bogate doświadczenie handlowe oraz wypracowała silną pozycję na rynku produktów telefonii komórkowej, zarówno w systemie abonamentowym, jak i systemie pre-paid.

Spółka kończy Umowę Agencyjną z PTC i sprzedaje stworzoną przez siebie sieć handlową autoryzowanych punktów ERA. Jednocześnie Spółka rezygnuje ze sprzedaży produktów abonamentowych i rozpoczyna działalność jako ogólnopolski dystrybutor zajmujący się sprzedażą hurtową produktów pre-paid. W tym roku zostaje uruchomiony system elektronicznej sprzedaży doładowań pre-paid przez terminale i jednocześnie budowana jest własna sieć sprzedaży elektronicznej produktów pre-paid pod handlową marką Halo Power.

Dzięki pozytywnej i owocnej współpracy z partnerami biznesowymi, Grupa LEW rozwija swoje systemy informatyczne i rozwija dystrybucję nowoczesnych terminali. Pod koniec roku Spółka poszerza obszar swojej działalności o dodatkową usługę, jaką jest akceptacja kart płatniczych na terminalach, jest to możliwe dzięki podpisaniu umowy z centrum akceptacji kart płatniczych CardPoint S.A.

Rok ten to intensywny rozwój sieci sprzedaży, liczącej w grudniu ponad 1 800 aktywnych terminali. Rozwój sieci sprzedaży to najważniejszy z priorytetów Grupy LEW dlatego kolejny okres to intensywne pozyskiwanie do  współpracy partnerskiej dużych sieci hurtowych, budujących własne sieci sprzedaży pre-paid na terminalach Grupy LEW.

Firma przekracza liczbę 3000 aktywnych terminali sprzedaży elektronicznej doładowań pre-paid. W tym roku dzięki bardzo dobrej pozycji Grupy LEW na rynku, Spółką interesuje się MCI Management – fundusz specjalizujący się w inwestowaniu w firmy z branży nowych technologii. Negocjacje kończą się sukcesem, MCI Management zostaje inwestorem, a tym samym udziałowcem w Grupie LEW. Między innymi dzięki tej inwestycji Spółka wprowadza szereg działań inwestycyjnych oraz osiąga poziom 3500 terminali na koniec roku.

Popularność sprzedaży w systemie elektronicznym powoduje coraz większe nasycenie rynku, a Grupa LEW wciąż rozwija swoją sieć. Zostaje wprowadzona jednolita marka Dobry Punkt, będąca synonimem dostępności wszystkich usług poprzez jeden terminal. Rok kończy się wynikiem ponad 5 500 terminali wprowadzonych do rynku.

Firma wprowadza nowe usługi i dalej rozwija  sieć terminali.Na  koniec roku 2009 posiadamy ponad 7500 terminali,  w których oprócz usługi Doładowań dostępne są usługi : Akceptacja kart płatniczych praz  Płatności popularnych rachunków.

Grupa Lew wdraża własne nowatorskie systemy przetwarzania transakcji sprzedażowych oraz wyodrębnia w swojej strukturze profesjonalnie działający Dział Helpdesk oraz Dział Utrzymania Klienta.

Firma koncentruje się na rozwoju rynku inwestując w rozwój profesjonalnych struktur sprzedażowych.  W tym roku zostaje również wdrożony nowatorski system księgowo – handlowy.

Grupa LEW obsługuje blisko 11 000 Terminali. Do oferty zostaje wprowadzona nowa usługa: programy lojalnościowe dla punktów sprzedaży oparte na Terminalach. W tym też roku firma przeprowadza pierwsze wdrożenia programów lojalnościowych u swoich klientów.

Grupa LEW S.A. uzyskuje status Krajowej Instytucji Płatniczej oraz staje się większościowym udziałowcem mPay S.A.

Poszerzenie oferty o Program Bonusowy Dobry Punkt.

Rozpoczęcie prac nad nową marką- Multipartnerskim Programem Promocji Sprzedaży Trilio.

Wprowadzenie nowej marki do oferty- rachunku płatniczego miniBill.

Grupa LEW S.A. – poznajmy się


Ład korporacyjny

Komisja Nadzoru Finansowego, mając za cel bezpieczeństwo rynku płatniczego, opracowała dokument „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”. Dokument ten jest formą realizacji obowiązku podejmowania przez organ nadzoru działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego oraz działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego.

Grupa „LEW” S.A. przykłada dużą wagę do kwestii zgodności i porządku prawnego oraz bezpieczeństwa finansowego, dążąc do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w najszerszym możliwym zakresie. Mając na uwadze powyższe Grupa „LEW” S.A. przyjęła Zasady Ładu Korporacyjnego z wyłączeniem zasad dotyczących rozdziału funkcji właścicielskich od zarządczych.

Dokument dostępny jest na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Dokumenty Do Pobrania

Projekt POIG 8.2

Informacje o projekcie realizowanym przez GRUPA "LEW" S.A. w ramach POIG 8.2.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Firma GRUPA „LEW” SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt ” Wdrożenie systemu klasy B2B w celu automatyzacji obsługi Partnerów biznesowych oraz wprowadzenia nowych usług w formule SaaS”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Kategoria projektu: „Zintegrowany system informatyczny”

Inwestycja polega na stworzeniu i wdrożeniu nowoczesnego systemu B2B według autorskiej koncepcji Wnioskodawcy, służącego do integracji i automatyzacji procesów biznesowych zachodzących pomiędzy Grupa LEW a Partnerami biznesowymi w obszarze sprzedaży. W ramach systemu B2B zostaną wdrożone nowe rozwiązania mające na celu sprzedaż doładowań online i offline w modelu SaaS poprzez:

  • Aplikacje mobilna na urządzenia przenośne z systemem Android, IOS, Windows Mobile
  • System kasowy z wykorzystaniem specjalnej biblioteki do doładowań, dzięki której Partner będzie mógł zintegrować swój system kasowy z systemem Grupy LEW
  • Boks sprzedażowy możliwy do zamieszczenia w dowolnym miejscu w serwisie internetowym partnera umożliwiający sprzedaż doładowań przez serwis internetowy partnera
  • Bezpośrednią integrację systemu sprzedażowego partnera z systemem sprzedażowym Grupy LEW za pośrednictwem specjalnego interfejsu API

Następujące aspekty inwestycji wpisują sie w kryteria merytoryczne fakultatywne:

  • projekt dotyczy współpracy o zasięgu ponadregionalnym
    – w ramach inwestycji wdrożone zostaną technologie elektronicznej wymiany danych w ponad 50% automatyzowanych procesów oraz wyeliminowany zostanie papierowy obieg dokumentów w nie mniej niż 50% określonych procesów biznesowych
  • w ramach projektu nastąpi wdrożenie rozwiązań Green IT poprzez zakup środków trwałych optymalizujących efektywność energetyczną systemu B2B
  • projekt przewiduje wdrożenie 4 usług w formule Software-as-a-Service
  • projekt wykazuje wysoka efektywność ekonomiczna

Zasięg projektu: cała Polska
Rynek docelowy: Polska
Tytuł Projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B w celu automatyzacji obsługi Partnerów biznesowych oraz wprowadzenia nowych usług w formule SaaS

Wartość dofinansowania: 358851,43 zł.